Over HAMS

HAMS begon vanuit de vraag of Noah-data rechtstreeks te implementeren was om administratieve documenten in te vullen. Uit een eerste marktonderzoek bleek dat er geen kant-en-klare oplossing beschikbaar was. Er moest toch een manier zijn om alles gestroomlijnd en geautomatiseerd te laten verlopen?

Vanuit die vraag ontwikkelden we een softwarepakket waarin het mogelijk is data uit Noah rechtstreeks in te lezen en een volledig dossier aan te maken – gaande van anamnese over COSI, testbonnen, bestelbonnen, proefverslagen… Het ultieme doel? Adminstratietijd besparen.

Later zagen we de noodzaak om data te kunnen uitwisselen tussen verschillende kantoren, waaruit onze Cloud-functionaliteiten ontstonden.